Oferta

Nasza oferta kierujemy do inwestorów i zarządców budynków chcących optymalizować koszty energii elektrycznej i stałej obsługi budynków. Minimalizację kosztów staramy się wrażać poprzez minimalizację zużycia i nadzór energii elektrycznej, maksymalizację możliwości wytwórczych obiektu i automatyzacje procesów związanych z pracą obiektów. Doradzimy i oszacujemy koszty związane z instalacja źródeł wytwórczych, pomożemy również zorganizować proces budowlany łącznie z pozyskaniem ofert na wykonawstwo i dostawę urządzeń.

Stale jesteśmy otwarci na współpracę z biurami projektowymi architektonicznymi, drogowymi i sanitarnymi.

OZE

Projekty instalacji OZE

Wspieramy inwestorów i generalnych wykonawców w całym etapie realizacji farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Od wybrania dogodnej lokalizacji, poprzez uzyskanie wszystkich zgód i pozwoleń, budowę i uruchomienie do eksploatacji.

Elektrownie

Projekty dla energetyki konwencjonalnej

Wykonujemy projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych i AKPiA dla elektrowni konwencjonalnych oraz obiektów przemysłowych. Projekty są realizowane zgodnie ze standardami przyjętymi dla elektrowni i przemysłu oraz zgodne z systematyką KKS.

Sieci

Projekty elektryczne

Projekty instalacji i sieci elektrycznych szczególności linie kablowe, napowietrzne, usunięcia kolizji, stacje transformatorowe, oświetlenie zewnętrzne, instalacje wnętrzowe

Instalacje

Projekty telekomunikacyjne

Projekty instalacji i sieci telekomunikacyjnych i teletechnicznych w obiektach biurowych, użyteczności publicznej, mieszalnych, BMS, SAP, SSP, KD, SSWiN, CCTV

Nadzór

Kierowanie budową i nadzory

Kierujemy oraz prowadzimy nadzory inwestorskie nad pracami elektrycznymi, teletechnicznymi, budolanymi i drogowymi

Autoamtyka

Automatyka

Projektujemy, programujemy, uruchamiamy systemy automatyki energetycznej i przemysłowej DCS, SCADA, BMS BACnet

Telemechanika

Komunikacja energetyczna Telemechanika

Projektujemy oraz realizujemy systemy komunikacji energetycznej dla systemów rozproszonych w protokołach DNP 3.0, IEC-103 IEC-104

Regulacja

Regulacja źródeł wytwórczych

Projektujemy oraz realizujemy systemy regulacji źródeł wytwórczych w tym ograniczenie przed wypływem mocy do sieci i kompensację mocy biernej

Dlaczego my

Siłą naszej firmy jest połączenie wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną oraz doświadczeniem w projektowaniu i realizacji. Jesteśmy przygotowani do współpracy z klientem na każdym etapie projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Połączenie funkcji projektanta, nadzoru i rozruchu gwarantuje realną i szczegółową weryfikacje jakości wykonanych robót budowlanych.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
telekomunikacyjnej bez ograniczeń
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń

Uprawnienia elektryczne SEP G1

eksploatacja, dozór, pomiary

x
Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje uzyskane za pomocą cookies wykorzystywane są głównie w celach statystycznych. Pozostając na stronie godzisz się na ich zapisywanie w Twojej przeglądarce. Zamknij ostrzeżenie