Farmy fotowoltaiczne

Budowa rentownej farmy fotowoltaicznej wymaga nie tylko wsparcia funduszy europejskich, ale również projektu zoptymalizowanego pod kątem maksymalizacji produkcji i obniżenia kosztów budowy.

Dzięki posiadanemu know how jesteśmy w stanie zaoferować Państwu projekty maksymalizujące rentować parków oraz wsparcie od planowania, poprzez uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń, nadzór budowy, aż do rozruchu i dalszej eksploatacji.

Farmy wiatrowe

Posiadamy wiedzę w zakresie energetyki jaki i turbin wiatrowych, która umożliwia wspieranie naszych partnerów w zakresie planowania oraz projektowania infrastruktury energetycznej farm wiatrowych.

Oferujemy usługi w zakresie:

  • planowania infrastruktury energetycznej parków wiatrowych
  • przygotowanie wniosków o warunki przyłączenia
  • analiza warunków i umowy przyłączeniowej
  • projektu budowlane linii kablowych, stacji pomiarowych i transformatorowych (GPO)
  • projekty wykonawcze - uzupełnienie projektów budowlanych
  • optymalizacja kosztów budowy/li>
  • doradztwo energetyczne
  • audyt techniczny

Świadczymy również usługi w zakresie audytu technicznego planowanych projektowanych oraz wybudowanych farm wiatrowych dla inwestorów, kancelarii prawnych oraz firm rozwijających projekty.

Planowanie Farmy Wiatrowej

Planowanie farmy wiatrowej jest jednym z najważniejszym etapem budowy parku wiatrowego. Na tym etapie definiowane są podstawowe założenia techniczne, które rzutowały będą na przyjęte w projektach budowlanych rozwiązania techniczne. Jest to również etap na którym powstaje najwięcej, często nieodwracalnych, wad prawnych i błędnych założeń technicznych. Wielokrotnie wady prawne uniemożliwiają uzyskanie pozytywnego due diligence bankowego i tym samym budowę parku.

Projektowanie Farmy Wiatrowej

Przygotowanie projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami jest warunkiem koniecznym uzyskania pozwolenia na budowę. Opracowując projekt budowlany należy uwzględnić wszystkie niezbędne elementy infrastruktury parku. Błędy i braki w tych opracowaniach mogą doprowadzić do obniżenia wartości projektu, opóźnieni lub wstrzymania budowy.

Przygotowanie projektu wykonawczego ogranicza ryzyko związane z kosztami budowy oraz uruchomieniem farmy wiatrowej. Przygotowanie indywidualnych dopasowanych do wielkości oraz lokalizacji parku rozwiązań może w istotnym stopniu ograniczyć koszty budowy infrastruktury technicznej. Projekty wykonawcze są również wymagane przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Audyt techniczny

Wielokrotnie realizacji farmy wiatrowej wymaga finansowania bankowego, uzyskanie takiego finansowania wiąże się z koniecznością przeprowadzenia audytu prawnego i technicznego. Taki audyt może ujawnić wady projektu, a ich usunięcie wymaga specjalistycznej wiedzy.

Dzięki posiadanemu know how w zakresie parków wiatrowych jesteśmy w stanie zaoferować Państwu wsparcie umożliwiające ich szybką i bezproblemowa realizację.