Obiekty kubaturowe

Oferujemy usługi projektowe w zakresie:

 • projekty wewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
 • projekty instalacji AKPiA, DCS, PLC, SCADA
 • projekty instalacji automatyki budynkowej - BMS
 • projekty instalacji systemu sygnalizacji pożaru - SAP, SSP
 • projekty instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • projekty instalacji kamer dozorowych CCTV
 • projekty instalacji kontroli dostępu KD

Sieci i przyłącza

Oferujemy usługi projektowe w zakresie:

 • stacji transformatorowych nn/SN, SN/SN i SN/WN
 • linii kablowych i napowietrznych niskich, średnich i wysokich napięć
 • kanalizacji i sieci teletechnicznych
 • przyłączy elektrycznych i teletechnicznych
 • instalacji iluminacji i oświetlenia zewnętrznego

Drogi i oświetlenie

Oferujemy usługi projektowe w zakresie:

 • projekty oświetlenia dróg i parkingów
 • projekty usunięcia kolizji z infrastrukturą energetyczną i telekomunikacyjną